e-mail sitemap strona gwna
Labirynt Czarnoksieznika
Labirynt CzarnoksieznikaBilety lotnicze do USA
Reef Encounter
Reef Encounter
Twilight Imperium
Twilight Imperium
Time Spiral
Time Spiral

Gry planszowe i towarzyskie - S³owne i liczbowe


Boggle

Boggle

Szybka gra towarzyska. Wiek: 8+Ilo¶æ graczy: 2-8Gra s³owna na 3 minuty. Cel gry - wypisaæ jak najwiêcej wyrazów sk³adaj±cych siê z co najmniej trzech liter.

Cena: 59.00 z


Remik s³owny

Remik s³owny

Gra dla ca³ej rodziny. Wiek: 8+Ilo¶æ graczy: 2-4Remik s³owny to fascynuj±ca gra w s³owa. £±czy w sobie elementy losowe i strategiczne.

Cena: 39.90 z


Rummikub podró¿ny (Pocket)

Rummikub podró¿ny (Pocket)

Gra dla ca³ej rodziny. Rummikub to wspania³a gra towarzyska. Jest dokona³± rozrywk± dla ca³ej rodziny.

Cena: 29.90 z


Scrabble

Scrabble

Gra zaliczna do klasyki gier towarzyskich. W tej najpopularniejszej na ¶wiecie grze s³ownej liczy siê ka¿de s³owo! Przy ca³ej swej prostocie gra nies³ychanie wci±ga.

Cena: 99.95 z


Scriba

Scriba

Gra towarzyska w dwóch wersjach. Wiek: 8+Ilo¶æ graczy: 1-4Scriba to dwie ró¿ne wersje najatrakcyjniejszej i najbardziej emocjonuj±cej gry s³ownej.

Cena: 65.00 z


Scriba karty

Scriba karty

Podró¿na wersja Scriby. Wiek: 9+Ilo¶æ graczy: 2-6Scriba - Karty to prostrza i ³atwiejsza wersja gier planszowych Scriba.

Cena: 23.90 z


Trivial Pursuit - Genius Edtion

Trivial Pursuit - Genius Edtion

Najs³ynniejsza gra w zgadywanie. Trivial Pursuit to klasyczna gra oparta na pytaniach i odpowiedziach, która zaskoczy Ciê - i w której Ty bêdziesz móg³ zaskoczyæ swoich przyjació³.

Cena: 129.00 z


Rummikub

Rummikub

Gra dla ca³ej rodziny. Rummikub to wspania³a gra towarzyska. Jest dokona³± rozrywk± dla ca³ej rodziny.

Cena: 59.00 z


Rummikub ko¶ci

Rummikub ko¶ci

.

Cena: 39.00 z


Upwords

Upwords

Trójwymiarowa krzy¿ówka!. Najnowszy hit w¶ród gier s³ownych - trójwymiarowa krzy¿ówka UPWORDS w wersji polskiej, godny nastêpca Scrabble.

Cena: 59.00 z


Bingo podró¿ne

Bingo podró¿ne

podró¿na wersja bingo. Znana od stuleci loteryjka liczbowa z prawdziw± maszyn± do losowania. Wygrywa ten, kto jako pierwszy zakryje piêæ liczb na jednej linii swojej karty.

Cena: 29.95 z


Ruletka

Ruletka

Najbardziej znana i efektowna gra losowa. Po³ó¿ ¿etony na planszy i patrz przy jakim numerze zatrzyma siê kulka.

Cena: 21.00 z


Scrabble Original

Scrabble Original

Wydanie angielskie popularnej gry s³ownej. .

Cena: 129.95 z


Scrabble Karty

Scrabble Karty

Karciana wersja Scrabbli. Lekka rozrywka dla ca³ej rodziny! To krótsza i ³atwiejsza wersja SCRABBLI - znakomita zarówno do gry we dwoje jak i w wiêkszej grupie.

Cena: 26.90 z


Najciekawsze gry w ko¶ci

Najciekawsze gry w ko¶ci

Zestaw gier w ko¶ci. Przedstawiamy Pañstwu zestawy dla mi³o¶ników gier które oprócz rekwizytów zawieraj±ksi±¿ki wraz z opisami i przyk³adami.

Cena: 44.90 z


Gry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje