e-mail sitemap strona gwna
Monastyr Wbrew Regulom Wojny
Monastyr Wbrew Regulom WojnyBilety lotnicze do USA
Werewolf The Forsaken
Werewolf The Forsaken
Warcraft - Gra-planszowa
Warcraft - Gra-planszowa
Troja
Troja

Gry RPG po polsku - Legenda Piêciu Krêgów


Droga Jednoro¿ca

Droga Jednoro¿ca

Przez osiem stuleci lud Ki-Rin wêdrowa³ po pustkowiach poza granicami Rokuganu, aby w koñcu powróciæ jako Klan Jednoro¿ca, przywo¿±c z sob± tajemnice barbarzyñskiej magii i strategii.

Cena: 35.00 z


Honor o zmierzchu

Honor o zmierzchu

W Krainach Cienia honor jest tylko przeszkod± na drodze powinno¶ci. Na Murze Kaiu, oddzielaj±cym Cesarstwo od wzbieraj±cych fal ciemno¶ci.

Cena: 15.00 z


Droga Kraba

Droga Kraba

Najd³u¿ej oczekiwany dodatek do L5K w Polsce opisuj±cy sekrety i si³ê klanu Kraba, którego popularno¶æ w naszym kraju jest olbrzymia.

Cena: 35.00 z


 Legenda Piêciu Krêgów

Legenda Piêciu Krêgów

Reedycja podrêcznika podstawowego do L5K, ze zmienion± ok³adk± (miêkka oprawa). Zawarto¶æ podrêcznika wewn±trz pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniej edycji.

Cena: 49.95 z


Droga Smoka

Droga Smoka

Dodatek dla klanu smoka. Kolejny z dodatków do L5K - tym razem opisuj±cy klan smoka. Autorem dodatku jest John Wick.

Cena: 35.00 z


Droga Skorpiona

Droga Skorpiona

Dodatek opisuj±cy tajemnice klanu Skorpiona, w zgodnej opini fanów jeden z najlepszych z ca³ej serii dodatków.

Cena: 35.00 z


Gry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje