e-mail sitemap strona gwna
Neuroshima
NeuroshimaBilety lotnicze do USA
Reef Encounter
Reef Encounter
Call of Cthulhu CCG
Call of Cthulhu CCG
Piraci: Crka Gubernatora
Piraci: Crka Gubernatora

Ksi±¿ki - Cyberpunk


Migotliwa wstêga. Tom 1 Po¶cig

Migotliwa wstêga. Tom 1 Po¶cig

Alastair Reynolds. Tanner Mirabel, profesjonalny ochroniarz, nie pope³nia³ b³êdów, ale pewnego dnia zabito kobietê, której mia³ broniæ.

Cena: 27.00 z


Migotliwa wstêga. Tom 2 Odwet

Migotliwa wstêga. Tom 2 Odwet

Alastair Reynolds. G³ówny bohater ksi±¿ki, zawodowy morderca Tanner Mirabel, przybywa do Chasm City, aby zabiæ swego wroga Reivicha.

Cena: 27.00 z


Bez pamiêci

Bez pamiêci

Ryszard Dziewulski. Wirtualna rzeczywisto¶æ kusi nas od momentu, gdy pierwszy cz³owiek wymówi³ te s³owa.

Cena: 25.00 z


Mesjasz formatuje dysk

Mesjasz formatuje dysk

Henry Lion Oldi. Boski komputer zarz±dzaj±cy reinkarnacj± dusz zostaje zaatakowany przez nieznany wirus.

Cena: 35.50 z


Gamedec. Granica rzeczywisto¶ci

Gamedec. Granica rzeczywisto¶ci

Marcin Przyby³ek. Ludzko¶æ koñca XXII wieku jest podzielona: jedni ¿yj± w realium, inni wybieraj± sieæ.

Cena: 23.14 z


Strefa ¶mierci

Strefa ¶mierci

Marc Andy Gascoigne Jones. W dzikim, postindustrialnym ¶wiecie, zakamarkach tuneli i ruin gangi renegatów walcz± z ca³± bezwzglêdno¶ci± o prze¿ycie.

Cena: 34.00 z


Przesiadka w piekle

Przesiadka w piekle

Andrzej Ziemiañski. Niedaleka przysz³o¶æ. Na przedmie¶ciach ogromnej metropolii, w¶ród bezdomnych, egzystuje Lynn Fargo.

Cena: 26.00 z


Gry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje