e-mail sitemap strona gwna
Werewolf The Forsaken
Werewolf The ForsakenBilety lotnicze do USA
Gra o Tron
Gra o Tron
Mutant Chronicles Warzone
Mutant Chronicles Warzone
Neuroshima
Neuroshima

Ksi±¿ki - Techno Fantasy


Rozdro¿a czasu

Rozdro¿a czasu

Andre Norton. Równolegle do naszego ¶wiata istniej± inne, gdzie ludzko¶æ przesz³a odmienn± drogê rozwoju i stworzy³a w³asn± alternatywn± historiê.

Cena: 16.80 z


Pieczêæ

Pieczêæ

Anna Koronowicz. Znakomita powie¶æ ³±cz±ca elementy klasycznej fantasy ze science fiction. Oto Ziemia, ¶wiat równoleg³y, planeta podzielona na strefy wp³ywów.

Cena: 21.00 z


Upadek Ile-Rien. Tom 1: £owcy Czarnoksiê¿ników

Upadek Ile-Rien. Tom 1: £owcy Czarnoksiê¿ników

Martha Wells. Tom pierwszy Upadku Ile-Rien. Ile-Rien czeka nieuchronny upadek. Ten niegdy¶ kwitn±cy kraj sta³ siê obiektem ataków Gardier - tajemniczego nieprzyjaciela.

Cena: 27.00 z


Komisarz Gaunt. Duchy Gaunta cz.2

Komisarz Gaunt. Duchy Gaunta cz.2

Dan Abnett. W ¶wiecie Warhammera 40000, ludzko¶æ balansuje na krawêdzi zag³ady. Imperialna Gwardia z Tanich stanowi pierwsz± liniê obrony przed bezlitosnym wrogiem.

Cena: 34.00 z


Akta Harry`ego Dresdena. Tom 2 : Pe³nia ksiê¿yca

Akta Harry`ego Dresdena. Tom 2 : Pe³nia ksiê¿yca

Jim Butcher. Interesy nie id± najlepiej. No dobra, interesy id± fatalnie! Wydawa³oby siê, ¿e w Chicago powinno byæ wiêcej roboty dla jedynego profesjonalnego maga-detektywa.

Cena: 29.80 z


Kosmiczny Wilk. Tom 2: Szpon Ragnara

Kosmiczny Wilk. Tom 2: Szpon Ragnara

William King. Po zag³adzie ¶wiata Fenris, nadszed³ czas Kosmicznych Wilków - najdzikszych Imperialnych Kosmicznych Marines.

Cena: 34.00 z


Gry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje