e-mail sitemap strona gwna
Neuroshima
NeuroshimaBilety lotnicze do USA
Reef Encounter
Reef Encounter
Call of Cthulhu CCG
Call of Cthulhu CCG
Piraci: Crka Gubernatora
Piraci: Crka Gubernatora

Ksi±¿ki - Inspirowane grami na PC


Diablo #2: Czarna Droga

Diablo #2: Czarna Droga

Mel Odom. Od zarania dziejów zastêpy anio³ów z Wysokich Niebios i diabelskie hordy z P³on±cych Piekie³ ¶ciera³y siê w walce o los wszelkiego stworzenia.

Cena: 25.00 z


Starcraft #1 - Krucjata Liberty'go

Starcraft #1 - Krucjata Liberty'go

Jeff Grubb. W odleg³ej przysz³o¶ci, 60 000 lat ¶wietlnych od Ziemi, lu¼na konfederacja ziemskich wygnañców zmaga siê z zagadkowymi Protossami i bezwzglêdnym Rojem Zergów.

Cena: 22.00 z


Tomb Raider Kolebka ¿ycia

Tomb Raider Kolebka ¿ycia

Dave Stern. Pe³ne, oryginalne, bez skrótów i cenzury wydanie najnowszych przygód Lary Croft. Bohaterka pod±¿a ¶ladem legendy o ¶wi±tyni, wybudowanej przez Aleksandra Wilekiego.

Cena: 20.50 z


Warcraft #3 - Ostatni Stra¿nik

Warcraft #3 - Ostatni Stra¿nik

Jeff Grubb. W okrytej mg³± zapomnienia przesz³o¶ci ¶wiat Azeroth wype³nia³y wszelkiego rodzaju cudowne istoty.

Cena: 25.90 z


Diablo #1: Dziedzictwo krwi

Diablo #1: Dziedzictwo krwi

Richard A. Knaak. Od zarania dziejów zastêpy anio³ów z Wysokich Niebios i diabelskie hordy z P³on±cych Piekie³ ¶ciera³y siê w walce o los wszelkiego stworzenia.

Cena: 28.00 z


Diablo #3: Królestwo Cienia

Diablo #3: Królestwo Cienia

Richard A. Knaak. Od zarania dziejów zastêpy anio³ów z Wysokich Niebios i diabelskie hordy z P³on±cych Piekie³ ¶ciera³y siê w walce o los wszelkiego stworzenia.

Cena: 24.00 z


Starcraft #2 - W Cieniu Xel'Nagi

Starcraft #2 - W Cieniu Xel'Nagi

Gabriel Mesta. W odleg³ej przysz³o¶ci, 60 000 lat ¶wietlnych od Ziemi, lu¼na konfederacja ziemskich wygnañców zmaga siê z zagadkowymi Protossami i bezwzglêdnym Rojem Zergów.

Cena: 22.00 z


Starcraft #3 - Nim zapadnie ciemno¶æ

Starcraft #3 - Nim zapadnie ciemno¶æ

Tracy Hickman. Jedynym marzeniem Arda Melnikova by³o ¿yæ w pokoju na swej zielonej planecie kolonialnej Bountiful.

Cena: 23.90 z


Warcraft #1 - Dzieñ Smoka

Warcraft #1 - Dzieñ Smoka

RichardA. Knaak. W okrytej mg³± zapomnienia przesz³o¶ci ¶wiat Azeroth wype³nia³y wszelkiego rodzaju cudowne istoty.

Cena: 28.00 z


Planescape. Trylogia Wojen Krwi. Tom 1: Zak³adnicy Krwi

Planescape. Trylogia Wojen Krwi. Tom 1: Zak³adnicy Krwi

J. Robert King. Aereas nie wiedzia³ nic na temat sfer i ich z³ych mieszkañców... dopóki para gargulców w s³u¿bie o¶miorêkiego boga nie porwa³a jego wuja.

Cena: 24.50 z


Planescape. Trylogia Wojen Krwi. Tom 2: Wojownicy Otch³ani

Planescape. Trylogia Wojen Krwi. Tom 2: Wojownicy Otch³ani

J. Robert King. Zagubieni... Zagubieni... Chocia¿ Aereas uratowa³ swojego wuja z diabelskich szponów, ukochan± Ninê odebra³ mu przebieg³y Jandau.

Cena: 24.50 z


Wrota Baldura

Wrota Baldura

Philip Athans. Bhaal Musi Byæ Powstrzymany! Kto¶ sabotuje kopalnie rudy ¿elaza na Wybrze¿u Mieczy.

Cena: 19.90 z


Wrota Baldura 2: Cienie Amnu

Wrota Baldura 2: Cienie Amnu

Philip Athans. Bhaal umar³! Jednak jego wyznawcy chc± sprowadziæ go z powrotem. Krew boga mordu p³ynie w jego dzieciach, a z³a krew przyci±ga z³ych ludzi.

Cena: 18.00 z


Wrota Baldura 3: Tron Bhaala

Wrota Baldura 3: Tron Bhaala

Drew Karpyshyn. Potomstwo Bhaala jest prze¶ladowane, poluj± na nie wszyscy mieszkañcy Faerunu. Jednak ka¿da ¶mieræ.

Cena: 17.00 z


Gry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje