e-mail sitemap strona gwna
Wreckage
WreckageBilety lotnicze do USA
Dungeons & Dragons
Dungeons & Dragons
Gra o Tron
Gra o Tron
Settlers of Catan
Settlers of Catan

Ksi±¿ki - Dungeons & Dragons


Greyhawk. ¦wi±tynia Z³ych ¯ywio³ów

Greyhawk. ¦wi±tynia Z³ych ¯ywio³ów

Thomas M. Reid. Niegdy¶ pokonana ponura moc znów przybiera na sile. Gdy pragn±cy pogr±¿yæ ¶wiat w chaosie demon próbuje odzyskaæ wolno¶æ.

Cena: 20.00 z


Dungeons & Dragons: Gro¼ne jaskinie

Dungeons & Dragons: Gro¼ne jaskinie

T.H. Lain. Pierwsza z cyklu ksi±¿ek opisuj±cych przygody kanonicznych bohaterów D&D znanych z podrêczników podstawowych.

Cena: 16.90 z


Greyhawk. Krypta grozy

Greyhawk. Krypta grozy

Keith Francis Stohm. Kaerion Whitehart by³ niegdy¶ potê¿nym paladynem, lecz ciê¿ko zgrzeszy³. Teraz ¿yje ze swego miecza, za jedynego towarzysza maj±c elfiego najemnika.

Cena: 23.00 z


Greyhawk: Góra Bia³ego Pióropusza

Greyhawk: Góra Bia³ego Pióropusza

Paul Kidd. Bezlitosny tropiciel. Obdarzona ¶wiadomo¶ci± peleryna z futra piekielnego ogara o sk³onno¶ciach do piromanii.

Cena: 24.90 z


Grayhawk: W Czelu¶cie Ziemi

Grayhawk: W Czelu¶cie Ziemi

Paul Kidd. Zaraz po zakoñczeniu przygód pod Gór± Bia³ego Pióropusza Justicar i Escalla wyruszaj± w drogê do Hommlet.

Cena: 25.00 z


Greyhawk. Stra¿nica na Pograniczu

Greyhawk. Stra¿nica na Pograniczu

Ru Emerson. Nasta³y ciê¿kie czasy. Bandyci grasuj± tu¿ za murami. Hordy orków i goblinów w³ócz± siê po okolicy, atakuj±c karawany i zabijaj±c kupców.

Cena: 24.90 z


Gry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje