e-mail sitemap strona gwna
Piraci: Crka Gubernatora
Piraci: Crka GubernatoraBilety lotnicze do USA
Neuroshima Detroit
Neuroshima Detroit
Return of The Heroes
Return of The Heroes
Citadels - gra-karciana
Citadels - gra-karciana

Ksi±¿ki - Warhammer


Przygody Gotreka i Felixa. Zabójca Wampirów

Przygody Gotreka i Felixa. Zabójca Wampirów

Wiliam King. W niekoñcz±cej siê wojnie z Chaosem poszukuj±cy zag³ady krasnolud Gotrek i towarzysz±cy mu cz³owiek - Felix, spotykaj± nowego, przera¿aj±cego wroga.

Cena: 34.00 z


Przygody Gotreka i Felixa. Zabójca Smoków

Przygody Gotreka i Felixa. Zabójca Smoków

William King. Kolejna czê¶æ epickiej kroniki Feliksa, w której utrwala dla potomnych historiê Gotreka - krasnoluda poszukuj±cego chwalebnej ¶mierci w walce.

Cena: 34.00 z


Przygody Gotreka i Felixa. Zabójca Gigantów

Przygody Gotreka i Felixa. Zabójca Gigantów

William King. Ciemno¶æ zbiera siê nad wysp± Albion, wszystkie znaki na niebie i ziemi przepowiadaj± nadej¶cie wielkiego nieszczê¶cia.

Cena: 34.00 z


Gwiazda Erengradu

Gwiazda Erengradu

Neil McIntosh. Najemnik Stefan Kumañski, jest jednym z nielicznych ludzi, którzy w mrocznym, okrutnym i niebezpiecznym Starym ¦wiecie, trpi s³ugi z³a - bez zwa¿ania na to, gdzie siê ukrywaj±.

Cena: 34.00 z


Bestia w Aksamicie

Bestia w Aksamicie

Bestia - okrutny morderca grasuje po ciemnych zau³kach Altdorfu, najwiêkszego miasta Starego ¦wiata.

Cena: 34.00 z


Krew Gileada

Krew Gileada

Dan Abnett, Nick Vincent. Saga o zag³adzie rodu wysokiego elfa, Gileada Lothain. Wraz z wiernym towarzyszem Fithvalem.

Cena: 34.00 z


Kroniki Chwa³y

Kroniki Chwa³y

Zbiór nowel fantasy, których ¶wiat oparty zosta³ na koncepcji kultowej gry RPG Warhammer.  ISBN: 83-86758-30-9Rok wydania: 2003Wydawca: Copernicus Corporation.

Cena: 34.00 z


Niewolnicy Ciemno¶ci. Tom 1: Szpony Chaosu

Niewolnicy Ciemno¶ci. Tom 1: Szpony Chaosu

Gav Thorpe. Lodowate wichry Chaosu omiot³y cywilizowany ¶wiat, ska¿aj±c ludzi i zwierzêta. Prawy rycerz Imperium Kurt Leitzig zmuszony jest.

Cena: 34.00 z


Wino Snów

Wino Snów

Brian Craig. M³ody kupiec winny odkrywa przepadkiem tajemniczy spisek, którego centrum le¿y w cienistych dolinach u stóp Gór Szarych.

Cena: 34.00 z


Przygody Gotreka i Felixa. Zabójca Bestii

Przygody Gotreka i Felixa. Zabójca Bestii

William King. Burzowe chmury zbieraj± siê nad skutym lodem miastem Praag, gdy nikczemne hordy Chaosu rozpoczynaj± oblê¿enie pó³nocnych krain Kisleva.

Cena: 34.00 z


Przygody Gotreka i Felixa. Zabójca Demonów

Przygody Gotreka i Felixa. Zabójca Demonów

William King. Tu¿ po ostatnich przygodach i walce ze s³ugami szczurzego boga w Nuln, Gotrek i Felix s± gotowi.

Cena: 34.00 z


Przygody Gotreka i Felixa. Zabójca Skavenów

Przygody Gotreka i Felixa. Zabójca Skavenów

William King. Gotrek i Felix powracaj± w drugiej powie¶ci z tej epickiej sagi, osadzonej w wielkim mie¶cie Nuln.

Cena: 34.00 z


Przygody Gotreka i Felixa. Zabójca Trolli

Przygody Gotreka i Felixa. Zabójca Trolli

William King. Pierwsza czê¶æ krwawej sagi o Gotreku Gurnissonie, opowiadanej przez jego towarzysza podró¿y, Feliksa Jaegera.

Cena: 34.00 z


Zaragoz

Zaragoz

Sk³ócone i podzielone politycznymi intrygami niezliczone ksiêstewka Estalii, nie s± ziemiami, przez które mo¿na by bezpiecznie wêdrowaæ.

Cena: 34.00 z


Zavant

Zavant

Gordon Rennie. Stary ¦wiat jest mrocznym i niebezpiecznym miejscem. Mury miast nie daj± schronienia, gdy¿ z³o grasuj±ce po ich okrytych mg³± ulicach jest ¶mierciono¶ne, jak nieuchwytne.

Cena: 34.00 z


Honor Poleg³ych

Honor Poleg³ych

Potê¿ne armie Imperium ¶cieraj± siê z niszczycielskimi hordami z³a, zostawiaj±c po sobie po¿ary i ruiny, martwych i umieraj±cych.

Cena: 29.00 z


Miecze Chaosu - Niewolnicy Ciemno¶ci tom II

Miecze Chaosu - Niewolnicy Ciemno¶ci tom II

Wydaj±c z siebie nadnaturalny ryk, Kurt skoczy³ naprzód z uniesionym do ciosu mieczem.Przez chwilê pozostali Norsmeni przygl±dali siê temu biernie, a¿ w koñcu tak¿e oni ruszyli siê do walki.

Cena: 34.00 z


Warhammer 40.000 - Xenos

Warhammer 40.000 - Xenos

Ksiêga pierwsza trylogii Eisenhorna. .

Cena: 34.00 z


Warhammer Death's Messenger

Warhammer Death's Messenger

Ksi±¿ka w jêzyku angielskim. Village life in the Empire is a relatively dull affair for Rudi. Living with his father, he dreams his life away, wishing he was anywhere else but here.

Cena: 34.95 z


The Horus Heresy: Visions of Death v. 4

Gry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje