e-mail sitemap strona gwna
Neuroshima
NeuroshimaBilety lotnicze do USA
Reef Encounter
Reef Encounter
Call of Cthulhu CCG
Call of Cthulhu CCG
Piraci: Crka Gubernatora
Piraci: Crka Gubernatora

Gry planszowe i towarzyskie - £amig³ówki


Zagadka manualna: Kajdanki

Zagadka manualna: Kajdanki

Poziom podstawowy. Zadanie: Zdejmij kó³koUwagi: Rozwi±zanie nie wymaga u¿ycia si³y!  .

Cena: 9.00 z


Zagadka manualna: Serce

Zagadka manualna: Serce

Poziom podstawowy. Zadanie: Zdejmij serceUwagi: Rozwi±zanie nie wymaga u¿ycia si³y! .

Cena: 9.00 z


Zagadka manualna: Krzy¿yk

Zagadka manualna: Krzy¿yk

Poziom podstawowy. Zadanie: Zdejmij kó³koUwagi: Rozwi±zanie nie wymaga u¿ycia si³y! .

Cena: 9.00 z


Zagadka manualna: Piêtrowe serce

Zagadka manualna: Piêtrowe serce

Poziom ¶redni. Zadanie: Zdejmij serceUwagi: Rozwi±zanie nie wymaga u¿ycia si³y! .

Cena: 12.00 z


Zagadka manualna: Ufoludek

Zagadka manualna: Ufoludek

Poziom ¶redni. Zadanie: Zdejmij ramiêUwagi: Rozwi±zanie nie wymaga u¿ycia si³y! .

Cena: 11.00 z


Zagadka manualna: Litera A

Zagadka manualna: Litera A

Poziom ¶redni. Zadanie: Zdejmij ramiêUwagi: Rozwi±zanie nie wymaga u¿ycia si³y!  .

Cena: 11.00 z


Zagadka manualna: ¦limak

Zagadka manualna: ¦limak

Poziom zaawansowany. Zadanie: Zdejmij ramiêUwagi: Rozwi±zanie nie wymaga u¿ycia si³y! .

Cena: 14.00 z


Zagadka manualna: Wa¿ka

Zagadka manualna: Wa¿ka

Poziom zaawansowany. Zadanie: Zdejmij ramiêUwagi: Rozwi±zanie nie wymaga u¿ycia si³y! .

Cena: 14.00 z


Zagadka manualna: Drabinka

Zagadka manualna: Drabinka

Poziom zaawansowany. Zadanie: Zdejmij ramiêUwagi: Rozwi±zanie nie wymaga u¿ycia si³y! .

Cena: 14.00 z


Code Sudoku

Code Sudoku

Planszowe wydanie ³amig³ówki logicznej sudoku. Code Sudoku to pude³kowe, planszowe wydanie ³amig³ówki logicznej sudoku.

Cena: 59.95 z


SuDoku

SuDoku

Sudoku to ³amig³ówka pochodz±ca z Japonii. Gracze musz± wype³niæ diagram w taki sposób, aby w ka¿dym poziomym wierszu.

Cena: 44.95 z


Kostka Rubika 3x3

Kostka Rubika 3x3

Tradycyjna Kostka Rubika. Oryginalna Kostka Rubika (z wêg. „bûvös kocka” – kostka magiczna) – zosta³a wynaleziona przez Ernö Rubika w 1970 r.

Cena: 45.00 z


Kostka Rubika 4x4

Kostka Rubika 4x4

Oryginalna Kostka Rubika (z wêg. „bûvös kocka” – kostka magiczna) – zosta³a wynaleziona przez Ernö Rubika w 1970 r.

Cena: 77.00 z


Kostka Rubika 5x5

Kostka Rubika 5x5

Kostka 5x5x5 to najbardziej „rozbudowana” wersja klasycznej kostki Rubika. Kostki o wiêkszej liczbie pól nie s± produkowane.

Cena: 135.00 z


Zagadka manualna: Dzwon

Zagadka manualna: Dzwon

Poziom trudny. .

Cena: 12.00 z


Puzzlomatic - seria

Puzzlomatic - seria "Gem"

Drewniana ³amig³ówka. Puzzle Gem sk³adaj± siê z siedmiu specjalnie zaprojektowanych i elegancko wykonanych w drewnie elementów, z których mo¿na u³o¿yæ 101 figur.

Cena: 21.00 z


Puzzlomatic - seria F

Puzzlomatic - seria F

Drewniana ³amig³ówka. Puzzle z serii F sk³adaj± siê z sze¶ciu specjalnie zaprojektowanych i elegancko wykonanych w drewnie elementów, z których mo¿na u³o¿yæ 49 figur.

Cena: 19.00 z


Puzzlomatic - seria T

Puzzlomatic - seria T

Drewniana ³amig³ówka. Puzzle z serii T sk³adaj± siê z ctzerech specjalnie zaprojektowanych i elegancko wykonanych w drewnie elementów, z których mo¿na u³o¿yæ 50 figur.

Cena: 17.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST ABC /473799

£AMIG£ÓWKA CAST ABC /473799

Stopieñ trudno¶ci: 1. Zdejmij literê C i za³ó¿ z powrotem. .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST AMOUR /473779

£AMIG£ÓWKA CAST AMOUR /473779

Stopieñ trudno¶ci: 5. Usuñ oba pier¶cienie i z³ó¿ z powrotem. .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST BAROQ /473778

£AMIG£ÓWKA CAST BAROQ /473778

Stopieñ trudno¶ci: 4. Rozdziel 2 czê¶ci i z³ó¿ z powrotem. .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST BIKE /473793

£AMIG£ÓWKA CAST BIKE /473793

Stopieñ trudno¶ci: 1. Zdejmij kó³ko i za³ó¿ z powrotem. .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST CAGE /473785

£AMIG£ÓWKA CAST CAGE /473785

Stopieñ trudno¶ci: 3. Uwolnij gwiazdê i w³ó¿ z powrotem. .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST CHAIN /473771

£AMIG£ÓWKA CAST CHAIN /473771

Stopieñ trudno¶ci: 6. Rozdziel 3 cze¶ci i z³ó¿ z powrotem. .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST CRICKET /473784

£AMIG£ÓWKA CAST CRICKET /473784

Stopieñ trudno¶ci: 2. Uwolnij pa³ki i w³ó¿ z powrotem. .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST DEVIL /473788

£AMIG£ÓWKA CAST DEVIL /473788

Stopieñ trudno¶ci: 4. Czy potrafisz rozdzieliæ obie cze¶ci i z³o¿yæ z powrotem? .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST DISK /473775

£AMIG£ÓWKA CAST DISK /473775

Stopieñ trudno¶ci: 2. Rozdziel 2 czê¶ci i z³ó¿ z powrotem. .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST DOLCE /473772

£AMIG£ÓWKA CAST DOLCE /473772

Stopieñ trudno¶ci: 3. Rozdziel 2 czê¶ci i z³ó¿ z powrotem. .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST ELK /473795

£AMIG£ÓWKA CAST ELK /473795

Stopieñ trudno¶ci: 6. Rozdziel rogi i z³ó¿ z powrotem. .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST ENIGMA /473781

£AMIG£ÓWKA CAST ENIGMA /473781

Stopieñ trudno¶ci: 6. Rozdziel 3 cze¶ci i z³ó¿ z powrotem. .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST FLAG /473783

£AMIG£ÓWKA CAST FLAG /473783

Stopieñ trudno¶ci: 1. Uwolnij flagê i w³ó¿ z powrotem. .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST HEART /473787

£AMIG£ÓWKA CAST HEART /473787

Stopieñ trudno¶ci: 4. Rozdziel serca i z³ó¿ z powrotem. .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST HORSE /473794

£AMIG£ÓWKA CAST HORSE /473794

Stopieñ trudno¶ci: 2. Zdejmij podkowê i za³ó¿ z powrotem. .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST KEY /473798

£AMIG£ÓWKA CAST KEY /473798

Stopieñ trudno¶ci: 1. Rozdziel 2 klucze i po³±cz z powrotem..

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST KEYRING /473774

£AMIG£ÓWKA CAST KEYRING /473774

Stopieñ trudno¶ci: 2. Rozdziel 2 czê¶ci i z³ó¿ z powrotem. .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST L'OEUF /473782

£AMIG£ÓWKA CAST L'OEUF /473782

Stopieñ trudno¶ci: 4. Rozdziel 2 czê¶ci i z³ó¿ z powrotem. .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST LABY /473789

£AMIG£ÓWKA CAST LABY /473789

Stopieñ trudno¶ci: 5. Czy potrafisz rozdzieliæ obie cze¶ci i z³o¿yæ z powrotem? .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST NEWS /473790

£AMIG£ÓWKA CAST NEWS /473790

Stopieñ trudno¶ci: 6. Czy potrafisz rozdzieliæ obie cze¶ci i z³o¿yæ z powrotem? .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST O'GEAR /473773

£AMIG£ÓWKA CAST O'GEAR /473773

Stopieñ trudno¶ci: 3. Rozdziel 2 czê¶ci i z³ó¿ z powrotem. .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST PLATE /473780

£AMIG£ÓWKA CAST PLATE /473780

Stopieñ trudno¶ci: 2. Usuñ pier¶cieñ i za³ó¿ go z powrotem.

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST RADIX /473770

£AMIG£ÓWKA CAST RADIX /473770

Stopieñ trudno¶ci: 4. Czy potrafisz rozdzieliæ obie cze¶ci i z³o¿yæ z powrotem? .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST RING /473791

£AMIG£ÓWKA CAST RING /473791

Stopieñ trudno¶ci: 4. Roz³ó¿ i z³ó¿ z powrotem. .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST RING II /473792

£AMIG£ÓWKA CAST RING II /473792

Stopieñ trudno¶ci: 5. Roz³ó¿ i z³ó¿ z powrotem. .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST S&S /473797

£AMIG£ÓWKA CAST S&S /473797

Stopieñ trudno¶ci: 3. Rozdziel S i z³ó¿ z powrotem. .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST SPIRAL /473776

£AMIG£ÓWKA CAST SPIRAL /473776

Stopieñ trudno¶ci: 5. Czy potrafisz rozdzieliæ obie cze¶ci i z³o¿yæ z powrotem?.

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST STAR /473796

£AMIG£ÓWKA CAST STAR /473796

Stopieñ trudno¶ci: 3. Usuñ gwiazdê i w³ó¿ z powrotem. .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST VIOLON /473777

£AMIG£ÓWKA CAST VIOLON /473777

Stopieñ trudno¶ci: 2. Rozdziel czê¶ci i z³ó¿ z powrotem. .

Cena: 39.00 z


£AMIG£ÓWKA CAST W-U /473786

£AMIG£ÓWKA CAST W-U /473786

Stopieñ trudno¶ci: 3. Zdejmij pier¶cieñ i w³ó¿ z powrotem. .

Cena: 39.00 z


Gry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmodszych

Akcesoria

Ksiki

Promocje