e-mail sitemap strona główna
Monastyr
Monastyr
Warhammer FRP - Bestiariusz Starego Świata
Warhammer FRP - Bestiariusz Starego Świata
Werewolf The Forsaken
Werewolf The Forsaken
Neuroshima Hex - gra strategiczna
Neuroshima Hex - gra strategiczna

Historyczne

Pomorze 1939

Zaawansowana gra strategiczna

Pomorze 1939Cena: 40.00 zł

Bitwa o polskie Pomorze w 1939 roku miała dość jednostronny przebieg. Szybkie związki niemieckich dywizji: 3. pancernej, 2. i 20. zmotoryzowanej w ciągu trzech dni okrążyły w Borach Tucholskich większość jednostek polskich należących do 9. i 27. Dywizji Piechoty (DP) oraz Pomorskiej Brygady Kawalerii (BK). Po dość chaotycznych polskich kontratakach wszystkie polskie oddziały zostały rozbite, dostały się do niewoli lub uległy rozproszeniu. I tylko nielicznym szczęśliwcom udało się dołączyć do pozostałych sił Armii POMORZE, koncentrujących się w Bydgoszczy, osłanianej przez wzmocnioną 15 DP. Inny przebieg miały działania Grupy Operacyjnej WSCHÓD, wchodzącej w skład Armii POMORZE. Jej dwie dywizje (4 i 16) odpierały ataki dwudywizyjnego XXI Korpusu Armijnego (KA). Pierwsze dwa dni walk toczone nad Osą nie zapowiadały porażki Polaków, lecz jej pierwsze symptomy można było już rozpoznać. Błędy w dowodzeniu 16 DP doprowadziły do bezładnego odwrotu na południe. Ruch ten zapoczątkował wycofanie całej GO WSCHÓD na Toruń i Włocławek. Związek ten przestał się zatem liczyć w kalkulacjach sztabowców jako siła zdolna powstrzymać natercie niemieckie wychodzące z Prus Wschodnich. W połączeniu z odwrotem Armii MODLIN z północnego Mazowsza, oddawano tym samym całą północną Polskę w ręce okupanta. Jedynym polskim bastionem w korytarzu pomorskim była jeszcze Bydgoszcz, lecz i to miasto zostało opuszczone przez wojska polskie (w niedzielę 3 IX). Manewrowi temu towarzyszyły liczne wystąpienia niemieckich dywersantów rekrutujących się spośród licznie tu zamieszkałej ludności niemieckiej. Ostrzeliwali oni przemieszczające się kolumny wojsk polskich. Po obu stronach padły liczne ofiary. W odwecie za stłumienie dywersji, Niemcy po opanowaniu miasta rozstrzelali kilkaset niewinnych osób. Była to jedna z wielu zbrodni, jakich dopuścił się niemiecki Wehrmacht na cywilnej ludności Polski. W czasie wojny Niemcy wykorzystywali wydarzenia tzw. "krwawej niedzieli" jako dowód polskiej, niczym nie spowodowanej, nienawiści do swojego zachodniego sąsiada. A przecież Adolf Hitler niejednokrotnie proponował Polakom pokojowe rozwiązanie problemów mniejszościowych i granicznych. Jednym z takich rozwiązań była masowa eksterminacja ludności słowiańskiej, mordy i gwałty. Czy na takie rozwiązania mógł przystać rząd polski? Na tak postawione pytanie jest tylko jedna odpowiedź. DO BRONI!ZWARCI , ZJEDNOCZENIZWYCIĘŻYMY! Czy kampania na Pomorzu musiała mieć tak tragiczny dla strony polskiej przebieg? Po sześćdziesięciu latach od tamtych wydarzeń, można pokusić się o kilka wniosków, które dają asumpt do przypuszczeń, iż bitwa, choć nie do wygrania, mogła być starciem o wiele bardziej korzystnym dla strony polskiej. Nic bowiem nie tłumaczy bezsensownej straty 9. i 27. DP oraz Pomorskiej BK. Cóż bowiem stało na przeszkodzie wycofaniu tych jednostek z Korytarza Pomorskiego (analogicznie jak 13. DP) jeszcze w sierpniu i wyznaczenie im zadań obronnych na bliższych Bydgoszczy rubieżach? Zupełnie jednak niezrozumiały jest fakt niewykonania rozkazów przez 34. pp z 9. DP (niezabezpieczenie luki pomiędzy 22. pp a 35. pp) oraz przez 27. DP (niewykonanie rozkazu odmarszu jeszcze w nocy z 31 sierpnia na 1 września). Gdyby jednostki te znalazły się na pozycjach im wyznaczonych na dzień 1 września, kampania mogłaby mieć zupełnie inny przebieg. Po stronie niemieckiej tak wielki sukces został przyjęty z dużym zaskoczeniem. Zakładano bowiem, iż w Borach Tucholskich bronić się będzie pięć dywizji piechoty wspartych licznymi oddziałami pozadywizyjnymi. Podejrzewano nawet, że Polacy wycofali swe wojska do Bydgoszczy i dopiero stamtąd wykonają uderzenia na północ. By przeciwdziałać takim ewentualnym manewrom, zablokowano to miasto siłami 50. i 32. DP oraz BP "Netze". Równocześnie z działaniami pod Bydgoszczą Niemcy rozpoczęli znacznie trudniejszy manewr. Otóż od 4 września wszystkie jednostki XIX KPanc. oraz zreorganizowany XXI KA rozpoczęły przegrupowanie do Prus Wschodnich, by tam po załadowaniu na transporty kolejowe udać się na wschód do dalszych działań nad Narwią i Bugiem. Gra, którą trzymacie Państwo w ręku, oddaje w sposób realistyczny te wszystkie aspekty, pozwala też na rozegranie kilku alternatywnych scenariuszy. Można wprowadzić do działań 13. DP oraz 1. batalion czołgów lekkich, Przewidując korzystne działania na innych frontach, można na Pomorze przerzucić 5. DP z GO KUTNO. Los Waszego Kraju jest w Waszych rękach.

Pozostałe z kategorii: Historyczne

Falaise 1944

Falaise 1944

Zaawansowana gra strategiczna. Falaise było małym, cichym normandzkim miasteczkiem. Do czasu aż..., przetoczyła się nad nim jedna z największych bitew ludzkości.

Cena: 50.00 zł


Wróg u Bram - Stalingrad 1942

Wróg u Bram - Stalingrad 1942

Połączenie gry planszowej i karcianej. Wróg u Bram - Stalingrad 1942 przedstawia zmagania wojsk niemieckich (oraz ich sojuszników) z armią radziecką na froncie wschodnim w roku 1942.

Cena: 69.00 zł


Men of Iron - Volume I : The Rebirth of Infantry

Men of Iron - Volume I : The Rebirth of Infantry

Wierna realiom XIV wieku gra strategiczna. Pierwsza część gry Men of Iron przedstawia ponowny wzrost znaczenia piechoty na początku XIV wieku.

Cena: 259.00 zł


Stirling 1297

Stirling 1297

Zaawansowana gra strategiczna. Jedna z najsłynniejszych bitew średniowiecza. Walczący o wolność Szkoci, pod wodzą Wiliama Wallace, pokonują znacznie silniejszą armię angielska.

Cena: 49.00 zł


Śląsk 1939

Śląsk 1939

Kolejna gra z serii Wrzesień '39. .

Cena: 49.00 zł


Normandia 1944

Normandia 1944

sztancowane żetony,plansze: 2 x 50/70cm, 1 x 50/40 cm.

Cena: 49.00 zł


Gry planszowe i towarzyskie

Gry figurkowe i bitewne

Karcianki kolekcjonerskie

Gry RPG po polsku

Gry RPG po angielsku

Dla najmłodszych

Akcesoria

Książki

Promocje